Certificiranje SCM komunikatora za daljinsko očitavanje}

NAZIV PROJEKTA

Certificiranje SCM komunikatora za daljinsko očitavanje

KRATKI OPIS PROJEKTA

Koncepcija Pametnih Mreža u Europi razvijena je 2006. godine od strane Europske tehnološke platforme za Pametne Mreže, a odnosi se na električnu mrežu koja može inteligentno integrirati aktivnosti svih korisnika koji su na nju spojeni – proizvođače, potrošače i one koji su i jedno i drugo – kako bi se učinkovito isporučilo obnovljivu, isplativu i sigurnu električnu energiju. Prema rezultatima istraživanja koje je HRO CIGRÉ proveo u Hrvatskoj 2015. godine, među inženjerima elektrotehnike, najveće su prepreke na putu ubrzanog razvoja energetskog sustava u Hrvatskoj zastarjela infrastruktura i regulativa. Jedan od najvećih problema i prva prepreka razvoju učinkovitijeg sustava ne samo električne energije nego i drugih energenata, poput prirodnog plina, leži u činjenici kako su u gotovo cjelokupnom sustavu kod korisnika postavljena zastarjela brojila potrošnje energenata, a obaveza je do 2018. godine naprednim brojilima pokriti 80% sadašnje mreže, što u Republici Hrvatskoj predstavlja oko 1,6 milijuna kućanstava. Nadalje, za uspostavljanje sustava nije dovoljno samo izmijeniti brojila kod potrošača, da bi sustav bio učinkovit, brojila moraju na neki način biti povezana i komunicirati sa sustavima operatera distribucijskih sustava. Zbog ubrzanog razvoja telekomunikacijske mreže u RH za očekivati je da će se velika većina komunikacije na relaciji potrošač – operater bazirati na modernim GSM tehnologijama (3G i LTE) gdje će se proizvođači brojila u većini slučajeva oslanjati na vanjske komunikatore. Dodatni izazov leži u činjenici da će u budućnosti komunikatori uvijek morati podržavati najmodernije komunikacijske tehnologije; te se može pretpostaviti da će se kroz životni vijek prosječnog pametnog brojila (više od 10 godina) uvesti 3 ili 4 nova komunikacijska principa koja će morati biti podržavana. Iz navedenih razloga operaterima distribucijskog sustava neisplativo je ulagati u nova brojila sa internim komunikatorima svakih nekoliko godina te je kao jedno od mogućih isplativijih rješenja razvoj univerzalnog vanjskog komunikatora koji će biti kompatibilan sa brojilima različitih proizvođača te podržavati različite komunikacijske protokole.

Stoga je tvrtka Fornax d.o.o. iz Zagreba, oslanjajući se na prethodna iskustva u energetskom sektoru razvila upravo takav uređaj koji će s jedne strane olakšati operaterima distribucijskog sustava upravljanje podacima o potrošnji, a dugoročnu korist imat će potrošači radi točnijeg i pravovremenog očitanja potrošnje i smanjenja troškova. SCM komunikator je u potpunosti razvijeni proizvod i testiran u tržišnom okruženju. Sve komponente sustava bile su zasebno kreirane i testirane te potom sklopljene u jedinstveni proizvod (rješenje) u formi inicijalnog prototipa. Svi prototipovi bili su testirani u laboratorijskim okruženjima i nakon potrebnih modifikacija napravljene su finalne verzije prototipova koji su se testirali u stvarnom okruženju na stvarnim pametnim brojilima električne energije. Nakon provedenih procedura testiranja, napravljen je finalni SCM komunikator za koji je potrebno obaviti certificiranje kako bi se mogao staviti na tržište. Kako bi proizvod bio spreman za plasman na tržište potrebno ga je certificirati prema ETSI normama (ETSI, the European Telecommunications Standards Institute www.etsi.org (Europski institut za standarde u telekomunikacijama); koje Europska Unija službeno priznaje kao organizaciju europskih standarda). Za izdavanje potrebnih certifikata potrebno je provesti inicijalna ispitivanja, EMC ispitivanja te LVD i ispitivanja mrežnog napajanja. Projekt certifikacije obuhvaća pripremu kompletne tehničke dokumentacije tražene od akreditiranog laboratorija za certifikaciju, a koja se priprema prema izvještajima o proizvodnji prototipa tvrtke Fornax; testiranja u akreditiranom centru te izdavanja certifikata o sukladnosti proizvoda.

Nakon dobivanja certifikata, proizvod se odmah može ponuditi ciljanoj skupini: operaterima distribucijskog sustava, primarno u Republici Hrvatskoj (za distribuciju električne energije HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS); te u sektoru vode i plina Gradska plinara Zagreb te ViO Zagreb); koji su već izradili planove i započeli sa postupkom zamjene postojećih brojila pametnim brojilima različitih proizvođača te kupcima u inozemstvu (zemlje regije). Komunikator će se proizvoditi u Republici Hrvatskoj, a njegova proizvodnja zahtijevat će zapošljavanje minimalno dvije osobe na poslovima sklapanja uređaja, dok Fornax ima potrebne kadrove za programiranje i održavanje uređaja i pripadajućih baza podataka.

CILJEVI PROJEKTA

Testiran i certificiran SCM univerzalni komunikator sa pametnim brojilima; prema ETSI EN i EN normama

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

76.845,00 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE

15.11.2017. do 15.03.2018.

KONTAKT OSOBE

Hrvoje Ćosić, hrvoje.cosic@fornax.hr

HTTPS://STRUKTURNIFONDOVI.HR/